Oferta

  • Konsultacja – jedno bądź cykl spotkań, który służy zbadaniu problemu osoby poszukującej pomocy psychologicznej. To również warunek rozpoczęcia stosownej formy pomocy psychoterapeutycznej. W tym czasie osoba badana i psycholog/terapeuta poznają się i wspólnie decydują o podjęciu dalszej współpracy. Konsultacja trwa ok. 50 minut.
  • Psychoterapia indywidualna – forma pomocy psychologicznej, dzięki której można lepiej zrozumieć i rozwiązać problemy emocjonalne i powtarzające się trudności z nimi związane. Dzięki niej można uświadomić sobie, w jaki sposób sami przyczyniamy się do ich powstawania i co możemy w związku z tym zmienić. Trudno określić czas trwania psychoterapii. bowiem zależy on od zgłaszanego problemu. Sesje trwają 60 minut i odbywają się w zależności od potrzeb pacjenta.
  • Terapia rodzinna – pomoc psychoterapeutyczna dla członków rodziny. W trakcie pierwszego spotkania przeprowadzana jest konsultacja z całą rodziną i wyodrębniane są problemy prezentowane  przez każdą z osób. Dalsza współpraca następuje  wtedy, gdy wszyscy członkowie rodziny są nią zainteresowani i wyrażają taką chęć. Półtoragodzinne spotkania odbywają się średnio co dwa tygodnie.
  • Terapia małżeństw i par – forma pomocy psychoterapeutycznej skierowana do osób będących w formalnym lub nieformalnym związku. W każdym związku pojawia się kiedyś kryzys. Często taka para radzi sobie z sytuacją kryzysowa sama, a czasem wymaga pomocy z zewnątrz. Małżeństwa i pary, podobnie jak rodziny, spotykają się średnio co dwa tygodnie, a cykl spotkań poprzedzony jest wspólną konsultacją dla obojga partnerów. Spotkania trwają półtorej godziny.
  • Lekarz psychiatra – konsultacje psychiatryczne, diagnoza i leczenie.