Dla dzieci i młodzieży

Centrum pomaga tym, którzy potrzebują:

  • porady
  • konsultacji
  • wsparcia psychologicznego
  • wsparcia psychoemocjonalnego
  • diagnozy i opinii psychologicznej
  • terapii w przypadku różnych trudności
  • wsparcia w wychowywaniu dzieci
  • trudnych przeżyć np. rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby, traumy itd.
  • diagnozy i terapii w trudnościach rozwoju psychoseksualnego
  • szkoleń dla rodziców